Concediu de odihnă

Cuantumul zilelor de concediu de odihna se stabilesc prin regulamentul intern sau prin contractul colectiv de muncă dar nu pot fi mai puține de 20 de zile lucrătoare/an, conform Codului Muncii. Persoanele ce lucrează în instituțiile publice beneficiza de concediu de odihna ce nu poate fi mai mic de 21 de zile lucrătoare/an și de o creștere progresiva în funcție de vechimea în munca.

Minorii, persoanele cu certificat de încadrare într-un grad de handicap și persoanele care lucrează în condiții vătămătoare primesc suplimentar 3 zile de concediu de odihnă anual.

Salariatele care urmează o procedura de fertilizare, «in vitro», beneficiază anual, de un concediu de odihna suplimentar, plătit, de 3 zile lucrătoare.

 

Programarea concediului de odihna

Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale.  Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.

În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

 

Valabilitatea zilelor de concediu de odihna

Concediul de odihna se efectuează în fiecare an. În cazul în care un angajat nu a putut să își efectueze zilele de concediu, angajatorul este obligat să îi acorde zilele de concediu de odihna neefectuate, într-o perioada de 18 luni începând cu anul următor.

Fiind un drept intangibil, la care nu se poate renunța sau cesiona, toate zilele de concediu de odihnă neefectuate se compensează în bani la încetarea contractului individual de muncă.

 

Dreptul la concediul de odihna

La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă se consideră perioade de activitate prestată. În situația în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce încetarea medicalului sau urmează sa reprogrameze zilele neefectuate.

Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

 

Calculul sumelor aferente concediului de odihna

Legislația precizează faptul că indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu a salariatului, tot ce aveți de făcut este să o solicitați în scris.

Cuantumul îndemnizației de concediu se calculează conform art.150 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.

Se calculează media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul. Această sumă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, îndemnizațiile și sporurile cu caracter permanent.

Mai jos aveți cele două variante de calcul prin care aflăm care este îndemnizația de concediu mai avantajoasă pentru salariat. Acest calcul se folosește atât pentru perioada cât salariatul se află în concediu de odihnă cât și pentru compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuate, la încetarea contractului individual de muncă.

Pentru mai multe exemple practice de calcul va puteți înscrie la cursul de Inspector Salarii ,unde învățați sa calculați un salariu ce are combinat concediu de odihna cu zile de absente nemotivate, cu spor pentru orele e week-end și câteva zile de concediu medical.

Exemplu simplu:

  • Luna iunie 2022 are 20 de zile lucrătoare
  • Angajatul are un salariul brut este de 3000 de lei și 5 zile de concediu efectuate

Pentru a face calculul concediului corect avem de parcurs 2 variante pentru a afla care îndemnizație de concediu este în avantajul salariatului.

Varianta nr. 1

Calculul pe ultimele 3 luni, conform codului muncii:

Luna Zile lucratoare Salariul
Mai 22 3000
Aprilie 19 3000
Martie 23 3000
TOTAL 64 9000

Media zilnica a bazei de calcul o reprezintă suma totala a drepturilor salariale din ultimele 3 luni împărțită la numărul de zile lucrătoare.

9000 lei / 64 zile  = 140,6 lei brut/zi

Îndemnizația de concediu de odihna 140,6 lei/zi x 5 zile de concediu de odihna = 703 lei brut

Varianta nr. 2

Trebuie verificat ca suma de 703 lei sa nu fie mai mica decât salariul de baza, îndemnizațiile și sporurile cu caracter permanent pe care le-ar fi obținut angajatul dacă ar fi lucrat.

3000 de lei/20 zile lucrătoare iunie 2022 = 150 de lei brut/zi

150 x 5 zile CO = 750 lei brut.

Aceasta varianta oferă un rezultat mai mare decât prima varianta, cea cu calculul ultimelor 3 luni, așa ca vom rămâne cu suma care este în avantajul salariatului.

Formula de calcul a unui salariul brut realizat în luna în care se efectuează concediu de odihna este următoarea:

Salariul brut de încadrare/ nr. de zile lucrătoare x nr. de zile lucrate efectiv + îndemnizația aferenta zilelor de CO

 

Pentru mai multe informații utile accesați grupul https://www.facebook.com/groups/347516077485236/

 

 

ioana-prime-learning
Autor

Ioana Purcaru

Expert resurse umane și salarizare

sica-prime-learning
Text verificat și aprobat juridic

Sică Tănase

Expert legislația muncii

Pentru întrebări, informații sau nelămuriri, vă stăm la dispoziție.

Coșul meu

Abonează-te la newsletter!

Abonează-te la newsletter-ul Prime Learning pentru a te asigura că ești informat in timp util cu privire la orice modificare legislativă ce îți poate impacta activitatea. În plus, vei primi informații exclusive despre cursurile noastre.

Va fi utilizat în conformitate cu Politica de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Prin navigarea pe acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.