Blog

Concediul Medical

Pentru a putea plătii corect un concediu medical este necesar sa aflați  baza de calcul, tipul concediului medical ( inițial sau în continuare), codul acestuia și specificațiile legate de impozitare. Conform ultimelor modificări legislative medicul de familie acordă maxim 4 zile de concediu medical, cu o limită maximă de 7 zile pentru fiecare episod de boală. Departamentul de Resurse Umane și Salarizare primește certificatul de concediu medical pana pe data de 5 a lunii următoare.

Angajații au dreptul de a beneficia de concediul medical dacă îndeplinesc stagiu de cotizare de minim 6 luni lucrate în ultimele 12 luni, găsiți mai jos și excepții în care nu este nevoie de stagiu.

 

Concediu medical „inițial” sau „în continuare”

Cele doua tipuri de concedii medicale sunt:

Inițiale:

 • ­certificat concediu medical care nu prelungește un concediu medical anterior;
 • ­certificat concediu medical eliberat fără întrerupere dar pentru afecțiune diferita.

In continuare:

 • ­certificat de concediu medical eliberat fără întrerupere, pentru aceeași afecțiune.

Pe modelul nou de concedii medicale „în continuare” la serie și număr se poate trece atât cel prim inițial cât și seria și numărul certificatului de concediu medical anterior. Când se eliberează un nou certificat de concediu medical „în continuare”, se vor înscrie de către medicul/casa de asigurări de sănătate care eliberează certificatul seria și numărul certificatului de concediu medical care a fost acordat anterior pentru aceeași afecțiune.

Căsuța certificatului s-a modificat iar textul ce apare în dreapta sus este acesta:

Seria/nr. certificatului anterior inițial/continuare

 

Tipuri de concediu medical ce nu se impozitează:

 • Concediul de maternitate se eliberează cu condiția unui stagiu de cotizare de 6 luni lucrate in ultimele 12 luni anterioare lunii concediului medical. Se acorda pentru 126 de zile calendaristice ( teoretic 63 prenatal cu 63 postnatal), din care mama este obligata sa efectueze cel puțin 42 de zile calendaristice începând cu data nașterii copilului. Codul concediului medical este 08, procentul este de 85% si se suporta integral din FNUASS.

 

 • Concediul medical îngrijire copil bolnav are cod 09 și procent de 85% suportat integral din FNUASS. Se acorda de către medical curant al copilului pe o perioada de 45 de zile calendaristice/an, care se pot prelungi pana la 90 de zile de către medicul specialist. După cele 90 de zile se plătește doar cu avizul medicului expert.

 

 • Concediul de risc maternal are codul 15 și procent de 75%. Se acorda pentru o perioada de 120 de zile calendaristice și se suporta integral din FNUASS.

 

Tipuri de concediu medical ce se suporta integral din FNUASS:

 •  infecto-contagioase și urgentele medico-chirurgicale pentru care s-a dispus măsura izolării ;
 •  concediul pentru îngrijirea pacientului care suferă de afecțiuni oncologice;
 • concediul de risc maternal;
 • concediul medical îngrijire copil bolnav;
 • concediul de maternitate.

 

Plata concediului medical se face astfel:

Angajatorul suporta din fiecare concediu medical inițial primele 5 zile calendaristice, din care plătește doar zilele lucrătoare.

Daca concediul medical inițial nu a avut 5 zile calendaristice, atunci diferența se acoperă din concediul medial în continuare.

Din a 6-a zi calendaristica suma concediului medical se suporta de către FNUASS.

 

Stagiul minim de cotizare

Stagiul minim de cotizare este de 6 luni lucrate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se acorda concediul medical.

Se poate plătii concediul medical și fără stagiul de cotizare în situația urgentelor medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase, cancer, HIV, SIDA, TBC și risc maternal.

 

Baza de calcul a unui concediu medical

Baza de calcul a concediului medical reprezintă media veniturilor brute din ultimele 6 luni, pana la limita a 12 salarii minime brute pe economie. La calcularea medicalului se iau toate veniturile în considerare indiferent de caracterul sporurilor sau a primelor.

Baza de calcul  lunara se plafonează la suma rezultata din salariul minim brut pe țara garantat în plata înmulțit cu 12.

In cazul unui certificat medical eliberat in luna iunie, baza de calcul se realizează pe ultimele 6 luni anterioare astfel:

Luna Venit brut Zile lucrătoare
5 3020 22
4 3052 19
3 3000 23
2 3200 20
1 3000 20
12 4500 22
Total 19772 126

 

Media zilnica a bazei de calcul reprezintă raportul dintre suma veniturilor din cele 6 luni și numărul total de zile ce au constituit stagiul de cotizare.

 

Modalitatea de completare a concediului medical

 

 

Luna iunie 2022 are 20 de zile lucrătoare, 1 iunie și 13 au fost zile libere.

 • Perioada suportata din fondul de salariu: 01-05 iunie – 5 zile calendaristice, 2 zile lucrătoare;
 • Perioada suportata din F.N.U.A.S.S.:  06-14 iunie – 9 zile calendaristice, 6 zile lucrătoare.

 

156,92 (  media zilnica a bazei de calcul) x 75% ( procent medical) = 117,69 lei / zi

 

Indemnizația suportata de către angajator :

 • 2 zile x 117,69 = 235 lei

Indemnizația suportata din bugetul F.N.U.A.S.S.:

 • 6 zile x 117,69 = 706 de lei

Cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate:

 • 235 + 706 = 941 lei brut

 

Recuperarea sumelor plătite în baza unui concediu medical

In cazul concediului medical de sarcina și lăuzie ( cod 08) toată suma se poate recupera de către angajator de la FNUASS. Angajatorul are obligația de a suporta îndemnizația de concediu medical, de a plăti îndemnizația aferenta medicalului angajatei apoi poate recupera banii.

In cazul unui concediu medical cod 01 angajatorul suporta din fondul propriu primele 5 zile calendaristice, iar sumele calculate din a 6-a zi calendaristica se pot recupera.

Angajatorul care a plătit concediul medical poate recupera sumele de bani plătite dacă depune un dosar la casa de sănătate de care aparține. Dosarul trebuie depus în termen de 90 de zile calendaristice de la data scadenta a depunerii declarației 112 la ANAF.

Aici gasiti procedura de decontare a sumelor platite : http://cas.cnas.ro/casmb/page/procedura-de-decontare-a-sumelor-catre-angajatori-2.html

Ce conține dosarul de recuperare sume de la F.N.U.A.S.S?

 • Centralizator ( Anexa 1);
 • Cererea de restituire sume (Anexa 10) ;
 • Certificatele de concediu medical completate;
 • Dovada depunerii declarației 112 la ANAF (recipisa);
 • Primele pagini din declarație;
 • Dovada plătii contribuțiilor;
 • Fisa sintetica a contului CAM.

 

Pentru a acumula mai multe informații valoroase și pentru a afla cum se completează și cum se calculează sumele aferente unui concediu medical va invitam sa participați la cursul autorizat de Inspector Salarii :  https://www.prime-learning.ro/curs/inspector-salarii

 

Spete ce se discuta la cursul de Inspector Salarii, legat de concedii medicale:

 • Concediile medicale în caz de accident de munca: cum se plătește medicalul, cum se recuperează sumele, cum facem corecția si rectificativa pentru declarația 112 pe baza procesului verbal SSM și este nevoie oare de stagiu pentru un astfel de caz?
 • Ce se întâmplă în cazul în care un angajat aduce concedii medicale ce se suprapun ca date?
 • In cazul unui concediu medical eliberat într-o zi în care angajatul a prestat munca, cum plătim orele efectiv lucrate?
 • In cazul în care angajatul are un salariu mai mare de 12 salarii minime brute pe economie lunar, la ce suma se plafonează baza?
 • Daca avem un angajat student ce și-a dat examenul de licență în prima sesiune, cum se face baza de calcul?
 • Când se prezintă CM și cum stabilim prevederile în Regulamentul Intern?
ioana-prime-learning
Autor

Ioana Purcaru

Expert resurse umane și salarizare

sica-prime-learning
Text verificat și aprobat juridic

Sică Tănase

Expert legislația muncii

Pentru întrebări, informații sau nelămuriri, vă stăm la dispoziție.

Coșul meu

Abonează-te la newsletter!

Abonează-te la newsletter-ul Prime Learning pentru a te asigura că ești informat in timp util cu privire la orice modificare legislativă ce îți poate impacta activitatea. În plus, vei primi informații exclusive despre cursurile noastre.

Va fi utilizat în conformitate cu Politica de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Prin navigarea pe acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.